Višinska dela

Naša ekipa izkušenih strokovnjakov ima vso potrebno znanje in profesionalno opremo za izvedbo višinskih del. Vešči smo vrvne tehnike, ki nam omogoča izvajanje del brez gradbenih odrov ter na na strmih in nedostopnih terenih. Usposobljeni smo za dela na drevesih, daljnovodih, brežinah, silosih, halah, antenah, stolpnicah, jeklenih in aluminijastih konstrukcijah, ter v kraških jamah in visokogorju.

OBŽAGOVANJE IN PODIRANJE DREVES

Zahtevnost terena pri podiranju ali obžagovanju različnega drevja za nas ni ovira, saj se lahko žaganja lotimo od vrha navzdol. Izvajamo tudi zahtevnejše posege npr. med dvema hišama ali blizu steklenih in drugih občutljivih površin.

SANACIJE NA VISOKIH IN TEŽKO DOSTOPNIH MESTIH

Izvajamo vse vrste sanacij na visokih, izpostavljenih in težko dostopnih mestih. Saniramo betone, fasade, kovinske ter lesene konstrukcije - vse to opravimo brez gradbenega odra.

BARVANJE

Barvamo različne vrste materialov (les, kovine, beton idr.), ki se nahajajo na višje ležečih mestih, kot so strešni napušči, fasade, daljnovodi, oddajniki ali cerkveni zvoniki.

ČIŠČENJE

Čistimo vse vrste površin - od steklenih fasad, oken, žlebov, streh, različnih konstrukcij do betonskih ali klasičnih fasad.

MONTAŽA NA VIŠINI

Montiramo vse vrste elementov in konstrukcij, kot so zaščite pred pticami – golobi, reklamni panoji, varovalni sistemi pred padci v globino in kovinske konstrukcije.

ZAŠČITA IN UREJANJE BREŽIN

Urejamo brežine vseh vrst - očistimo, škarpiramo ter polagamo različne lovilne in zaščitne mreže.
Kontakt
Naslov
Hodoščkova ulica 4, 1000 Ljubljana
E-naslov
info@ortarinjerman.com
Telefonske številke
Blaž Ortar: 040 43 78 44
Matevž Jerman: 051 62 01 80
Uroš Samec: 041 36 23 45

    ©2022, Ortar in Jerman d.o.o.
    Vse pravice pridržane.

    Pokličite nas