Strokovni gradbeni nadzor pri gradnji enostanovanjske hiše Ljubljana – Nove Poljane