Gradnja šestih hiš Blatna Brezovica

Leto izvedbe: 2018/2019
Naročnik: Investitor Sine Metu d.o.o.
Lokacija: Blatna Brezovica
Fotografije: osebni arhiv