Gradnja mrliške vežice na Pečinah

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: KS Pečine, javno naročilo
Fotografije: osebni arhiv