Digitalna preobrazba v podjetju Ortar in Jerman d.o.o.​

Naziv naložbe: Digitalna preobrazba podjetja ORTAR IN JERMAN d. o. o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP«.

Projekt znaša 166.500,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 66.600,00 EUR in nepovratna spodbuda 99.900,00 EUR.

Glavni namen/cilj operacije: investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo prenosa podatkov, boljše uporabniške izkušnje kupcev, bolj učinkovito opravljanje nabave, kadrovske in razvojne funkcije ter dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Digitalna preobrazba bo vplivala na boljšo učinkovitost, višji nivo storitev, večjo fleksibilnost in odzivnost. S pomočjo digitalne preobrazbe si želimo ustvariti prilagodljive poslovne procese, ki bodo odporni na spremembe tudi v prihodnosti.

Cilji operacije so:  večja konkurenčnost, povečanje razvojne naravnanosti, izboljšanje kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

EU-sklad-za-regionalni-razvoj
Pokličite nas